Tài nguyên mới
Thống kê truy cập
Lượt truy cập hiện tại : 1
Hôm nay : 1
Năm 2021 : 2.289
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Báo cáo sơ kết học kỳ 1 năm học 2020- 2021

Báo cáo sơ kết học kỳ I năm học 2020- 2021

 

UBND HUYỆN THẠCH THẤT

TRƯỜNG MN ĐỒNG TRÚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   01- BC/TrMN

Đồng Trúc, ngày 15  tháng 01 năm 2021

 

BÁO CÁO

Sơ kết học kỳ I và phương hướng nhiệm vụ học kỳ II

Năm học 2020 – 2021

Căn cứ Quyết định số: 3635/QĐ-UBND ngày 19/8/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ chỉ thị số: 06 /CT-UBND ngày  22/9/2020 của UBND huyện Thạch Thất về nhiệm vụ giáo dục và đào tạo năm học 2020- 2021;

Căn cứ vào công văn số: 354/PGDĐT -MN ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Phòng GD&ĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDMN năm học 2020-2021;

Căn cứ vào công văn số: 355 /PGDĐT-GDMN ngày 22 tháng 9 năm 2020 của Phòng GD&ĐT huyện Thạch Thất về việc hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp học mầm non năm học 2020- 2021;

Căn cứ vào Kế hoạch số 25/KHMN ngày 24/9/2020 của trường mầm non Đồng Trúc về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021

Trường mầm non Đồng Trúc báo cáo đánh giá sơ kết học kỳ I và Phương hướng nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020 - 2021 như sau:

PHẦN I:  ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

          1. Thuận lợi:

- Luôn được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo cấp trên hỗ trợ về cơ sở vật chất duy trì trường chuẩn Quốc gia, Phòng Giáo dục và Đào tạo bồi dường thường xuyên về lĩnh vực chuyên môn. Chính quyền địa phương cùng các ban nghành đoàn thể được các bậc phụ huynh  luôn quan tâm ủng hộ kinh phí để bổ sung trang thiết bị, đồ dùng chăm sóc giáo dục trẻ.

- Tập thể đội ngũ cán bộ - giáo viên - nhân viên yêu nghề, mến trẻ có trách nhiệm trong công tác. Luôn đoàn kết nhất trí cao để hoàn thành nhiệm vụ mục tiêu đề ra.

- Phụ huynh nhận thức tốt về vấn đề giáo dục mầm non nên đưa con em đến lớp hàng năm nhà trường luôn hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch.

          2. Khó khăn

          *Do ảnh hưởng của dịch bệnh covid-19 có diễn biến phức tạp và khả năng vẫn còn kéo dài nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động của nhà trường, công tác phòng chống bệnh luôn phải đề cao.

          * Trường có 03 điểm trường nên khó khăn trong việc quản lý, xắp xếp đội ngũ CBGVNV.

          * Về cơ sở vật chất: Đồ dùng, đồ chơi trang thiết bị theo thông tư 01 của Bộ GD&ĐT, CNTT còn thiếu chưa đáp ứng với chương trình GDMN hiện nay.

          Đồ dùng trang thiết bị hiện đại còn hạn chế. Các công trình xây dựng bị xuống cấp cần phải bổ xung chỉnh sửa.

          * Về đội ngũ:

           Chưa đủ đội ngũ giáo viên, nhân viên theo quy định. Nhà trường thiếu 03 giáo viên theo định biên. Nhân viên nuôi dưỡng của nhà trường vẫn còn 06 nhân viên hợp đồng ngắn hạn, đời sống còn gặp nhiều khó khăn, chưa yên tâm công tác. Nhân viên bảo vệ còn hợp đồng trường nên gặp khó khăn trong công tác bảo quản cơ sở vật chất và đảm bảo an ninh trong nhà trường.

            Căn cứ theo quy định Luật giáo dục năm 2019 về trình độ chuyên môn đối với giáo viên mầm non, nhà trường có 03 đồng chí giáo viên trình độ chưa đạt chuẩn

          Xác định rõ những thuận lợi, khó khăn, đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn trường đã nỗ lực phấn đấu trong học kỳ I đạt được kết quả cụ thể như sau:

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

1.1. Thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Bộ quy tắc ứng xử trong nhà trường; Chấp hành quy định của pháp luật, thực hiện đúng, đủ các văn bản liên quan lĩnh vực hoạt động GDMN.

- Xây dựng kế hoạch kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động ngay từ đầu năm học, cụ thể cho từng nội dung của cuộc vận động, triển khai phát động tới toàn thể CBGVNV nhà trường để thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

- Tại  hội nghị CNVC 100% đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ký cam kết thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua.

- Lồng ghép các cuộc vận động vào hoạt động của nhà trường. Mỗi cá nhân phải nhận biết được những sai lầm, khuyết điểm, những tồn tại hạn chế của mình về chính trị, tư tưởng, kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm, tư cách, lối sống… Từ đó có hướng khắc phục và sửa chữa để thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo, coi trọng việc rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp; ngăn ngừa và đấu tranh kiên quyết với các biểu hiện vi phạm pháp luật và đạo đức nhà giáo; tạo cơ hội, động viên,khuyến khích cán bộ giáo viên học tập và sáng tạo.

- Làm tốt công tác giữ gìn vệ sinh, làm đẹp cảnh quan nhà trường, thường xuyên chăm lo xây dựng cảnh quan sư phạm trường học. đảm bảo trường luôn sáng- xanh - sạch - đẹp.

- Giáo dục trẻ có kỹ năng giao tiếp, ứng xử tốt; biết chào hỏi khi gặp người quen; biết nói lời cảm ơn, xin lỗi phù hợp....thông qua các môn học, hoạt động giáo dục và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá.

          - Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng quy tắc giao tiếp, ứng xử, tác phong sinh hoạt, trang phục làm việc của cán bộ, giáo viên đảm bảo mẫu mực, góp phần hình thành nhân cách tốt cho trẻ.

- 100%  CBGVNV Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường nền nếp, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm trong trường mầm non, nâng cao đạo đức nghề nghiệp trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

Thực hiện tốt Bộ quy tắc ứng xử trong các cơ sở GDMN. Tham mưu, phối hợp chỉ đạo triển khai đến 100% CBGVNV chấp hành quy định của pháp luật, thực hiện đúng, đủ các văn bản liên quan lĩnh vực hoạt động GDMN

- Thực hiện tốt Kế hoạch “Nâng cao năng lực ứng xử sư phạm, đạo đức nhà giáo vì một trường học hạnh phúc”.

- Không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Xây dựng các mối quan hệ thân thiện giữa cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh trong nhà trường. Không có đơn thư vượt cấp

-Tham gia đầy đủ, kịp thời ủng hộ các đợt vận động, phát động phong trào thi đua của Đảng nhà nước và các ngành một cách kịp thời đầy đủ.

 - Không có tình trạng CBGVNV vi phạm chính sách dân số KHHGĐ sinh con thứ 3 trở lên.

1.2 Thực hiện Đề án, Kế hoạch của Chính phủ, Thành phố, UBND huyện Thạch Thất, xã Đồng Trúc.

Sau khi Huyện ban hành Kế hoạch “Phát triển GDMN huyện Thạch Thất giai đoạn 2021-2025”, nhà trường tham mưu cho xã Đồng Trúc xây dựng, triển khai Đề án, Kế hoạch phát triển GDMN giai đoạn 2021-2025 tại địa phương.

Làm tốt công tác tham mưu với các cấp quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, duy trì trường chuẩn quốc gia, xây dựng kế hoạch phát triển nhà trường, dành quy đất để quy hoạch trường mầm non chỉ còn 1 đến 2 điểm trường vào năm 2025.

Tạo điều kiện để cán bộ, giáo viên, nhân viên đi học nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin đạt hiệu quả trong công tác quản lý, chăm sóc giáo dục trẻ.

1.3. Thực hiện đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp quản lý thực hiện quyền tự chủ ở nhà trường.

*Thực hiện công tác báo cáo, thống kê định kỳ thống nhất với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành và đảm bảo tiến độ thời gian,tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin triển khai sử dụng các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý, lập kế hoạch, bán trú của các đơn vị có uy tín, được cơ quan có thẩm quyền thẩm định để đảm bảo chất lượng quản lý.

        - BGH và nhân viên hành chính sử dụng thành thạo các phần mềm trong công tác quản lý văn bản, quản lý hành chính, các biểu mẫu thống kê và thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo kịp thời, chính xác. Báo cáo phải được thông qua ban chất lượng của trường, lấy ý kiến bổ xung, thống nhất, hiệu trưởng duyệt trước khi nộp lên cấp trên.

Thực hiện công tác báo cáo, thống kê định kỳ thống nhất với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành và đảm bảo tiến độ thời gian. Triển khai thực hiện phần mềm xây dựng kế hoạch giáo dục trẻ.

* Triển khai các nhiệm vụ bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện thu chi, công khai theo qui định

 - Xây dựng kế hoạch chi tiêu nội bộ sát với văn bản hướng dẫn.

- Quản lý và đảm bảo tài chính công khai thu – chi, mua sắm đúng theo kế hoạch đã được phòng tài chính, phòng giáo dục phê duyệt. Chi tiêu đúng mục đích, tiết kiệm.

- Giáo viên được lựa chọn để xây dựng kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của lớp.

2. Công tác phát triển mạng lưới trường, lớp; Đầu tư cơ sở vật chất chuẩn hóa, hiện đại hóa

       2.1. Quy mô trường lớp:

          Trường mầm non Đồng Trúc năm học 2020- 2021 có 20 nhóm lớp Tổng số trẻ: 510/710 = 72% ĐT

Tổng số nhóm lớp: 20 trong đó nhà trẻ 5 nhóm = 121 trẻ; mẫu giáo 15 lớp = 389 trẻ.

Nhà trường có 3 điểm trường: Tổng diện tích đất 6.166m2  

Diện tích sàn sử dụng: 6726 m2.

Khu trung tâm Đồng Phúc: Diện tích 3.720m2 có 8 phòng học ( 2 nhóm nhà trẻ và 6 lớp mẫu giáo)  với 186 cháu.

 Khu Trúc Động: Diện tích 1.650m2 có 8 phòng học ( 2 nhóm nhà trẻ và 6 lớp mẫu giáo) với 210 cháu.

Khu Tam Cảnh: Diện tích 1.356m2 có 4 phòng học ( 1 nhóm nhà trẻ và 3 lớp mẫu giáo) với 114 cháu.

           Năm học 2020 - 2021trường mầm non Đồng Trúc đủ số phòng học cho trẻ theo kế hoạch và các phòng chức năng, sân chơi.. đáp ứng theo yêu cầu Trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia.

Tiếp tục tham mưu với các cấp để cải tạo chỉnh trang khuôn viên: Bàn giao cải tạo 2 nhà văn hóa thành khu hoạt động của nhà trường ( Tam Cảnh và Đồng Phúc) Chống thấm ở khu Trúc Động. Nhà trường đã đề xuất và được cấp trên phê duyệt dự kiến thực hiện trong năm 2021.

          Ban giám hiệu nhà trường tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo cấp trên đầu tư tiếp để xây dựng, cải tạo khuôn viên đảm bảo sáng- xanh- sạch- đẹp, nâng cấp các công trình đã bị xuống cấp duy trì trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

          2.2. Công tác phát triển số lượng

         *Chỉ tiêu:

Tổng số trẻ: 510/710 = 72% ĐT

Tổng số nhóm lớp: 20 trong đó nhà trẻ 5 nhóm, mẫu giáo 15 lớp.

Nhà trẻ:

Trẻ trong độ tuổi

Ts trẻ phải huy động

Trẻ được huy động ra nhóm lớp

Độ tuổi

TS trẻ

K tật

Số nhóm

Số cháu

K Tật học hòa nhập

Ngoài xã

%ĐT

% huy động

Tăng giảm so với cùng kỳ năm trước

2020

48

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2019

137

0

0

0

0

0

0

0

0

 

2018

130

0

125

5

121

0

0

92

100

Giảm 0,3%

Cộng

315

0

125

5

121

0

0

40

97

 

MẪU GIÁO:

Trẻ trong độ tuổi

Ts trẻ phải huy động

Trẻ được huy động ra nhóm lớp

Độ tuổi

TS trẻ

Khuyết tật

T/Số nhóm

T/S  cháu

K Tật học hòa nhập

Ngoài xã

%ĐT

% huy động

Tăng, giảm so với năm trước

2017

132

1

132

5

123

0

0

93,7

100

 giảm 0,1 so với năm học trước

2016

132

1

132

5

131

1

0

99

100

2015

131

3

131

5

135

3

0

100

100

Cộng

395

5

395

15

389

4

0

98

100

          * Về tỷ lệ chuyên cần: cháu mẫu giáo: đạt 93 đến 96%, cháu nhà trẻ đạt: 80%

- Điều tra độ tuổi chính xác, nắm chắc số trẻ chuyển đi chuyển đến.

- Nâng cao chất lượng CSNDGD trẻ, tạo lòng tin cho phụ huynh yên tâm gửi trẻ tại trường. Tổ chức tốt các ngày lễ hội để tuyên truyền với các ban, ngành, đoàn thể, huy động tối đa trẻ đến lớp đúng thời gian quy định đặc biệt là trẻ 4,5 tuổi.

- Nhà trường chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất đủ điều kiện trước khi bước vào năm học mới.

2.3. Nâng cao chất lượng phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi, chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo. Duy trì 100% trẻ em 4 tuổi đi học trong điều kiện đảm bảo để thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 4 tuổi khi Bộ GDĐT trình Chính phủ phê duyệt.

- Tham mưu với UBND xã để kiện toàn ban chỉ đạo một cách kịp thời.

- Phối hợp tốt với các ban ngành đoàn thể trong xã để làm công tác điều tra độ tuổi để đảm bảo chính xác.

- Phối hợp với các trường Tiểu học, Trung học cơ cơ trên địa bàn xã làm tốt công tác phổ cập, xóa mù chữ, hoàn thiện hồ sơ phổ cập, đề nghị các cấp kiểm tra công nhận xã Đồng Trúc đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2019.

- Thực hiện đúng, đủ các chế độ chính sách cho giáo viên theo quy định hiện hành

- Tiếp tục bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi cho các lớp 5 tuổi. Bổ sung, sửa chữa các đồ dùng đồ chơi ngoài trời, tạo sân chơi xanh-sạch đẹp, sử dụng hiệu quả, an toàn.

- Đảm bảo chế độ ăn trưa và các chế độ khác cho trẻ theo quy định. Chỉ đạo cán bộ, giáo viên thực hiện đúng chương trình giáo dục mầm non, tiếp tục nâng cao chất lượng CS-GD trẻ, có biện pháp để trẻ đi học chuyên cần, trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non. Tham mưu với UBND xã để có kinh phí phục vụ cho công tác phổ cập.

- Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đạt 41%, trẻ mẫu giáo đạt 99%. Trẻ 4,5 tuổi đạt 100%.

- Tiếp tục duy trì công tác phổ cập đã được công nhận ở năm học trước

- Cập nhập phần mềm phổ cập đảm bảo chính xác, kịp thời.

-  100% giáo viên dạy lớp mẫu giáo 4, 5 tuổi có trình độ trên chuẩn,

- 100% giáo viên dạy lớp mẫu giáo 4, 5 tuổi xếp loại chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non đạt từ khá trở lên.

-100% lớp 4, 5 tuổi có đầy đủ đồ dùng đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định.

- Hòa nhập 80% trẻ khuyết tật có khả năng được học hòa nhập

       2.4. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học .

          - Tiếp tục tăng cường công tác tham mưu với các cấp đẩy mạnh việc đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất (CSVC) theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, giữ vững trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2.

          - Đề nghị với các cấp quan tâm đầu tư về CSVC, sửa chữa cải tạo nhà văn hóa khu Đồng Phúc thành các phòng chức năng, phù hợp với hoạt động của trường mầm non.

          *Thống kê đồ dung, hạng mục đã bổ xung và cải tạo sửa chữa trong học kỳ I năm học 2020- 2021.

          - Bổ xung bàn ghế cho trẻ chơi góc: 40.000.000đ

          - Làm hệ thống hút mùi bếp Trúc Động: 25.000.000đ

          - Bổ xung biểu bảng tuyên truyền ở 3 khu 30.000.000đ

          - Thay thế cửa bị mối mọt: 10.000.000đ

          - Mua nồi nấu cháo cho trẻ: 54.000.000đ

          - Bổ xung tủ úp cốc: 24.000.000đ

          - Bổ xung phương tiện phòng cháy: 3.000.000đ

          - Mua tủ chăn chiếu: 50.000.000đ

          - Sửa chữa đường điện, ống nước, nhà vệ sinh, ti vi: 43.520.000đ

           Tổng kinh phí mua sắm, sửa chữa trong học kỳ 1 là 254.620.000đ ( Hai trăm năm mươi tư triệu, sáu trăm hai muwoi nghìn đồng)

- Thực hiện nghiêm túc việc kiểm kê tài sản các nhóm lớp. Có kế hoạch tu sửa, bổ sung đồ dùng, đồ chơi ngoài trời, các thiết bị dạy học trong lớp; Mua sắm, bổ sung tài liệu, học liệu, ĐDĐC, phần mềm hỗ trợ cho giáo viên, CBQL trong công tác lập kế hoạch và xây dựng hồ sơ sổ sách quản lý đảm bảo chất lượng, phù hợp thực tiễn, đảm bảo điều kiện thực hiện Chương trình GDMN bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

- Tiếp tục đẩy mạnh phong trào làm ĐDĐC tự tạo để phục vụ cho các hoạt. Tổ chức hội thi làm ĐDĐC từ phế liệu, chú trọng đến việc làm các đồ chơi động để thu hút trẻ. Sử dụng có hiệu quả những đồ dùng trang thiết bị đã được cấp phát.

2.5. Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường chuẩn quốc gia.

- Trên cơ sở kết quả đánh giá của năm học 2019-2020 để khắc phục những tiêu chí, chỉ số chưa đạt nhà trường tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm định chất lượng, kiện toàn Hội đồng kiểm định chất lượng. BGH xây dựng kế hoạch tự đánh giá. Thành lập tổ kiểm định chất lượng và phân công rõ nhiệm vụ cho từng người.

- Thực hiện đảm bảo theo đúng trình tự đánh giá: xác định nội hàm, nêu rõ điểm mạnh điểm yếu và kế hoạch cải tiến chất lượng phù hợp với đặc thù của nhà trường.

- Lưu dữ các loại hồ sơ sổ sách, minh chứng một cách khoa học.  

3. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

3.1. Xây dựng và phát triển đội ngũ CBQL và giáo viên mầm non

Tổng số CB - GV - NV hiện có    : 59 đồng chí, trong đó :

TT

Số lượng

Biên chế

Hợp đồng

Đảng Viên

TĐ Tin hoc

B

NN

QLGD

Trình độ chuyên môn

ĐH

TC

Đang học ĐH

CBQL

3

3

0

3

3

3

3

3

0

0

0

Giáo viên

42

42

0

21

42

41

4

33

6

3

6

Kế toán

01

01

0

1

1

1

0

1

0

0

0

NV Y tế

01

01

0

1

1

0

0

0

0

1

0

NVVăn thư

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

NV Nấuăn

12

6

6

1

10

0

0

0

11

1

0

Tổng

59

53

6

27

57

45

7

37

17

5

6

       - Năm học 2020- 2021 nhà trường chưa đủ số lượng CBGVNV theo quy định. Tiếp tục tham mưu với các cấp để thi tuyển, bổ xung đội ngũ giáo viên đủ theo quy định, đề xuất để ký hợp đồng dài hạn đối với nhân viên nấu ăn còn thiếu.

       - Tỷ lệ CBGVNV có trình độ cao đẳng trở lên hiện nay đạt 91,5%. Tạo điều kiện cho 6 giáo viên đi học để nâng cao trình độ chuyên môn Phấn đấu 100% CBGVNV đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn theo luật giáo dục mới hiện nay.

  - Thường xuyên giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức nhà giáo tới 100% CBQL, GV, NV, chú trọng phong cách, đồng phục làm việc, biển tên theo vị trí việc làm. Biểu dương, tuyên truyền việc làm tốt, những tấm gương nhà giáo tiêu biểu, đi đầu trong đổi mới, phát triển.

- Thực hiện đánh giá đội ngũ hàng tháng theo Quyết định số 2391-QĐ/HU ngày 26/6/2018 của huyện ủy ban hành quy định về đánh giá xếp loại CBCCVC người lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị, hàng tháng kịp thời đảm bảo khách quan và lấy kết quả đánh giá để xếp loại CBGVNV cuối năm.

- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục của nhà trường.

       - Nâng cao chất lượng bồi dưỡng sinh hoạt chuyên môn, xếp lịch bồi dưỡng chuyên môn vào tuần đầu hoặc tuần cuối của tháng cụ thể như sau: Tổ 5 tuổi chiều thứ 2, tổ 4 tuổi chiều thứ 3, tổ 3 tuổi chiều thứ 4, tổ nhà trẻ chiều thứ 5, tổ nuôi chiều thứ 6

- Tuyên truyền và đưa vào nôi quy của trường CBQL, giáo viên, nhân viên phải sử dụng trang phục lịch sự, phù hợp với môi trường, mặc đồng phục trong giờ làm việc theo tính chất công việc. Cha mẹ trẻ và khách đến trường phải sử dụng trang phục phù hợp với môi trường giáo dục. Giáo viên, nhân viên đeo biển tên theo vị trí việc làm, phong cách, ngôn ngữ chuẩn mực, đúng mực, tôn trọng, lắng nghe, đoàn kết dân chủ. Không sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

- Công tác bồi dưỡng :

- Sau khi phòng Giáo dục bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nòng cốt. Nhà trường sẽ triển khai bồi dưỡng cho đội ngũ của nhà trương về: Chuyên đề “Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc”; “; “Quản lý nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ tại trường mầm non”; đến 100% cán bộ GVNV.

+ Nhà trường chủ động thực hiện bồi dưỡng các nội dung theo nhu cầu địa phương. Đặc biệt tham mưu, phối hợp bồi dưỡng nghiệp vụ cho CBQL, xây dựng đội ngũ CBQL có năng lực, người đứng đầu cơ sở GDMN giỏi.

* Về chính trị: Bồi dưỡng tư tưởng chính trị, những điểm mới về chủ trương đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước cho 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên. Động viên các đồng chí Đảng viên đi học nâng cao trình độ chính trị, 02 đồng chí đi học lớp trung cấp lý luận chính trị;  02 quần chúng đi học lớp đối tượng Đảng, kết nạp được 02 đ/c vào Đảng cộng sản Việt Nam

* Về chuyên môn:

- Nâng cao trình độ chuyên môn,  động viên cán bộ giáo viên nhân viên đi học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

+ Tạo điều kiện cho 6 đồng chí đi học lớp Đại học mở tại huyện để nâng cao trình độ.

- Bồi dưỡng nhân viên: Cách xây dựng thực đơn và tính khẩu phần ăn  theo mùa cho trẻ.

3.2. Tăng cường quản lý cơ sở GDMN

- Nhà trường nghiêm túc triển khai các văn bản có liên quan đến giáo dục mầm non kịp thời và có hiệu quả.

          - Chỉ đạo, hướng dẫn và quán triệt đến 100% đội ngũ CBQL, GV, NV, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, văn bản quản lý chỉ đạo của ngành, cập nhật các văn bản mới ban hành hoặc thay thế, lưu giữ đầy đủ, khoa học tại  đơn vị.

           - Tiếp tục tổ chức tập huấn, phổ biến và hướng dẫn 100% CBQL,GV,NV thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về GDMN, văn bản chỉ đạo của ngành.

- Tổ chức hội nghị triển khai, hướng dẫn nhiệm vụ năm học, và quy chế chuyên môn năm học 2020- 2021 đến 100% CBGVNV.

- CB,GV,NV cam kết chất lượng chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục, chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên khi để xảy ra các vụ việc liên quan đến vi phạm đạo đức nhà giáo hoặc các vụ việc ảnh hưởng đến an toàn của trẻ. Xử lý kịp thời, nghiêm minh theo qui định của pháp luật, của ngành đối với cá nhân, tổ chức vi phạm.

- 100% CBGVNV cam kết không sử dụng điện thoại di động trong khi đang chăm sóc giáo dục trẻ.

          - Tiếp tục thực hiện Thông tư số: 36/2017/TT- BGD&ĐT ngày 28/12/2017 của  Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thông giáo dục quốc dân, trong đó cấp học Mầm non cam kết công khai với ba nội dung, đó là chất lượng chăm sóc giáo dục  trẻ, điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và công khai thu chi tài chính trong các cơ sở GDMN. Thực hiện nghiêm túc các qui định về thu chi tài chính trong nhà trường.

          - Nhà trường xây dựng quy chế phối hợp giữa trường với các ngành, tổ chức đoàn thể: quy chế phối hợp với công đoàn, đoàn thanh niên, Ban đại diện cha mẹ phụ huynh học sinh, rõ nội dung và trách nhiệm của các thành phần có liên quan.

          - Phát động phong trào thi đua trong nhà trường, xây dựng tiêu chí thi đua cụ thể hàng tháng, hàng quý theo dõi đánh giá nhận xét kịp thời có động viên khích lệ.

- Thực hiện nghiêm túc Thông tư số 06/2019/TT-BGĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT quy định quy tắc ứng xử trong cơ sở GDMN, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội.

- Tuyên truyền, bồi dưỡng năng lực ứng xử văn hóa cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, chú trọng 03 tiêu chí cốt lõi: “Yêu thương, an toàn và tôn trọng”.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

4.1. Đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho trẻ

      Thực hiện chuyên đề “Đẩy mạnh phòng, chống bạo hành trẻ trong các cơ sở GDMN” trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Nhà trường đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn, an ninh trường học; phòng chống bạo lực học đường... theo Nghị định 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; Chỉ thị 933/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực học đường trong cơ sở giáo dục và. Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong nhà trường.

Thực hiện nghiêm túc việc đón trả trẻ bằng thẻ. Đón, trả trẻ từ tay phụ huynh, tuyệt đối không trả trẻ cho người lạ và trẻ em chưa đủ tuổi đón trẻ.

- Quản lý trẻ mọi lúc, mọi nơi trong các hoạt động, chế độ sinh hoạt một ngày của trẻ đặc biệt là quản lý trẻ trong các hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng, hoạt động giao lưu, lễ hội, thăm quan dã ngoại, hoạt động ngoài lớp học và chú ý nhiều hơn đến trẻ mới đi học.

- Không chứa nước trong xô chậu trong nhà vệ sinh tránh nguy cơ mất an toàn đối với trẻ.

- Trước khi ra về giáo viên kiểm tra lại phòng học, nhà vệ sinh, hành lang.

- Tăng cường giám sát hệ thống camera của 2 khu, nắm bắt kịp thời các hoạt động của nhóm lớp và xung quanh nhà trường.

- Nhà trường hợp đồng bảo vệ thực hiện công tác trực đóng cửa mở cửa theo giờ quy định, đảm bảo an toàn về con người và cơ sở vật chất trong nhà trường ở 2 khu.

- Cán bộ y tế trường học, giáo viên tham gia học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ,biết cách xử lý kịp thời các tai nạn không may xảy đến với trẻ.

- 100% trẻ đến được hoạt động vui chơi trong môi trường đảm bảo an toàn về thể chất lẫn tinh thần, không xảy ra tai nạn thương tích trong trường học. Không có dịch bệnh sảy ra trong nhà trường

- Các khu, lớp làm tốt công tác phòng chống cháy nổ, trang bị đầy đủ các phương tiện phòng cháy chữa cháy.

- 100% trẻ có kỹ năng thoát hiểm khi có hỏa hoạn, tránh xã những nơi nguy hiểm, biết cầu cứu khi bị người lạ dụ giỗ, xâm hại...Tuyệt đối không có giáo viên quát mắng, dọa nạt hay đánh trẻ.

- Các lớp học được trang bị và tự làm thêm đồ dùng, đồ chơi đảm bảo an toàn cho trẻ khi sử dụng.

- Đáng giá thông tư 13/2010 về trường học ATPTTNTT 3 khu đạt 65/68  tiêu chí.

          -100% các nhóm lớp và những điểm trọng yếu như cầu thang, công trường được lắp đặt hệ thống camera.

     b. Chăm sóc sức khỏe

          - Phối hợp nhân viên y tế tổ chức cân đo cho trẻ mỗi quý một lần và theo dõi trên biểu đồ tăng trưởng, phối hợp với y tế địa phương tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cô, cháu 1 lần/ năm học vào tháng 10/2020.

          - Tăng cường các biện pháp phòng tránh một số tai nạn thường gặp cho trẻ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về tâm lý và thể chất. Chủ động phòng chống dịch bệnh trong trường MN, đảm bảo vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, vệ sinh phòng nhóm, đồ dùng, đồ chơi. Giữ sạch nguồn nước và xử lí rác, nước thải.

          - Rà soát bổ xung đủ các loại thuốc thông thường và các đồ dùng trang thiết bị sơ, cấp cứu kịp thời tại các điểm trường.

          - Làm tốt công tác vệ sinh, phòng chống dịch bệnh, tuyệt đối không để dịch bệnh xảy ra trong nhà trường.

          - Thường xuyên rèn trẻ cách chải răng, Giáo dục trẻ hình thành nề nếp, thói quen tốt, hành vi văn minh có lợi cho sức khỏe tạo cho trẻ có kỹ năng sống.

          - Duy trì thực hiện mô hình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ. Thay đổi thực đơn đối với trẻ béo phì và trẻ suy dinh dưỡng, phối kết hợp với gia đình để chăm sóc có chế độ ăn phù hợp.

          - Quan tâm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19 hiện nay. Giáo viên thường xuyên chủ động cập nhập thông tin y tế theo quy định nhằm đảm bảo môi trường an toàn, người lớn, trẻ mầm non phải có sức khỏe bình thường khi đến làm việc và học tập tại trường mầm non. 100% trẻ, phụ huynh, CBGVNV có ý thức sát khuẩn trước khi vào lớp.

- 100% trẻ đến trường được kiểm tra và theo dõi sức khỏe, đánh giá sức khỏe. Được cân đo, khám sức khỏe 1 lần/ năm  vào tháng 10/2020.

- Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ cô và trẻ tốt hơn. Các cô nuôi khám sức khoẻ theo định kỳ vào tháng 9/2020. Bổ sung đầy đủ các loại thuốc thông thường vào 3 tủ thuốc và đồ dùng trang thiết bị y tế sơ cứu. Phát huy vai trò của y tế học đường

 - 100% trẻ được theo dõi tiêm chủng mở rộng, uống vác xin, được chăm sóc đảm bảo an toàn tuyệt đối về vệ sinh an toàn thực phẩm.

* Kết quả cân đo trẻ tháng 12/2020

Nhà trẻ

Mẫu giáo

Cân nặng

Chiều cao

Cân nặng

Chiều cao

Bình thường: 99%

Bình thường: 94%

Bình thường: 97%

Bình thường: 97%

Suy DD: 0%

Thấp còi: 6%

Suy DD: 3%

Thấp còi: 3%

Béo phì: 1%

 

 

 

            - 100% nhóm lớp vệ sinh sạch sẽ trong và ngoài lớp đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp (mỗi lớp có một lịch vệ sinh phù hợp hàng tuần, hàng tháng ).

          - 100% trẻ được rèn nề nếp vệ sinh cá nhân. Có ý thức, biết rửa tay sạch bằng xà phòng dưới vòi nước chảy. Bỏ rác đúng nơi quy định, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi gọn gàng đúng chỗ.

            * Kết quả khám sức khỏe của trẻ tháng 10/2020: Trẻ mắc các bệnh thông thường như tai, mũi, họng là 14%

            - Đối với trẻ bé từ 2-3 tuổi biết xúc miệng bằng nước muối sau khi ăn và khi ngủ dậy. 

- Đối với trẻ 4- 5 tuổi biết chải răng đúng cách và có thói quen chải răng sau khi ăn, sau khi ngủ dậy. Đảm bảo có đủ bàn chải đánh răng, kem đánh răng và xà phòng vệ sinh  cho trẻ.

c. Nguồn nước, Ăn, uống, vệ sinh hàng ngày.

  - Nước ăn, nước uống hàng ngày của trẻ  sử dụng nước bình tinh khiết của Công ty Hà Hoa Việt đảm bảo vệ sinh có giấy kiểm định đúng qui định 06 tháng một lần. Mức thu tiền nước uống là 8.000đ/tháng/cháu, nước ăn 400đ/ngày/trẻ.

- Đảm bảo cung cấp đủ lượng nước theo nhu cầu của trẻ 1 ngày. 100% nhóm lớp có bình ủ nước ấm, mỗi trẻ 1 cốc riêng, mỗi lớp có 1 tủ kính úp cốc toàn bộ cốc inox đảm bảo vệ sinh.

  - Đảm bảo đủ nước vệ sinh hàng ngày từ nguồn nước giếng khơi, đủ nguồn nước rửa, nước vệ sinh, 100% trẻ được rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch.

   d. Chăm sóc giấc ngủ cho trẻ:

                 - Ban giám hiệu phân công lịch trực, thường xuyên kiểm tra giáo viên thực hiện quy chế chăm sóc giấc ngủ của trẻ.

  - Tổ chức giấc ngủ cho trẻ, đảm bảo thiết bị theo quy định, phù hợp theo mùa. Không cho trẻ nằm trực tiếp xuống nền nhà.

  - 100% trẻ ngủ đúng giờ, đủ giấc đảm bảo an toàn giấc ngủ.

  - 100% trẻ 5 tuổi biết lao động tự phục vụ giúp cô (Gấp chiếu, gấp chăn, cất gối để đúng nơi quy định)

- 100% các lớp chuẩn bị đủ điều kiện cho trẻ ngủ (phản, chăn, chiếu, mắc màn cho trẻ ngủ) xắp xếp trẻ ngủ hợp lý nam- nữ ngủ riêng, cháu khó ngủ cô bố trí chỗ riêng và quan tâm đến trẻ.

- Phòng nhóm lớp đảm bảo (ấm về mùa đông mát về mùa hè)

-- Giáo viên quản lý trẻ ngủ phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ (Giáo viên thức để quản lý chăm sóc trẻ ngủ, nghiêm cấm làm việc riêng trong giờ ngủ của trẻ.  Thu giọn phòng ngủ gọn gàng sau khi ngủ dậy.

* Chế độ ăn của đội ngũ cán bộ công nhân viên.

          - Tổ chức nấu ăn trưa cho CB-GV- NV trực trưa mỗi xuất ăn là 15.000đ. Xây dựng thực đơn nấu ăn cho CB,GV,NV đảm bảo khoa học- không trùng với thực đơn của trẻ, có đủ sổ sách quản lý ăn công khai, minh bạch, thanh quyết toán đầy đủ vào cuối tháng. Thực phẩm lưu kho phải bảo quản riêng. Không để giáo viên ăn trưa tại lớp học, cần bố trí thời gian ăn trưa luân phiên phù hợp và đảm bảo tốt việc quản lý trẻ trên lớp.

* Xây dựng mô hình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ.

+ Xây dựng môi trường xanh, sạch, đẹp, an toàn. Lựa chọn những nhà cung cấp thực phẩm sạch, giá cả hợp lí, đảm bảo chất lượng bữa ăn cho trẻ và đội ngũ CB- GV- NV.

+ Đưa nội dung giáo dục dinh dưỡng, sức khỏe vào chương trình chăm sóc giáo dục phù hợp với độ tuổi của trẻ.

+ Thực hiện công tác tuyên truyền về mô hình phòng chống suy dinh dưỡng trong nhà trường và các bậc phụ huynh.

- Quán triệt thực hiện Đề án sữa học đường. Cho trẻ bắt đầu uống sữa học đường từ ngày 07/9/2020 đến hết ngày 31/12/2020 kết thúc chương trình, làm báo cáo đánh giá tổng kết.

4.2. Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng

- 100% trẻ đến trường được ăn bán trú tại trường.

          * Mức ăn  : 20.000đ/ngày/cháu. ( tăng 4.000đ so với năm học trước); Nhà trẻ ăn 2 bữa chính, 1 bữa phụ, mẫu giáo ăn 1 bữa chính, 1 bữa phụ.

- Thực đơn: Xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn cho trẻ ở các độ tuổi theo quy định của Chương trình GDMN. Điều chỉnh chế độ ăn cho trẻ suy dinh dưỡng (SDD), béo phì (BP) và tổ chức các hoạt động can thiệp, giảm tỷ lệ SDD, BP tại cơ sở GDMN.

 - Xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình GDMN. Sử dụng phần mềm trong việc xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn rà soát, cập nhật các qui định mới.

+ Tỷ lệ dinh dưỡng tại trường mầm non duy trì mức: Nhà trẻ P: 13-20%; L:  30-40% (Tỷ lệ L động vật/ L thực vật= 70% và 30%); G: 47-50%. Mẫu giáo P: 13-20%; L: 25-35%; G: 52-60%., tỷ lệ Ca, B1 trong thực đơn bữa ăn của trẻ và cân đối kịp thời (Nhu cầu Ca đối với trẻ 1-3 tuổi: 350mg/ngày/trẻ; mẫu giáo 4-6 tuổi: 420mg/ ngày/trẻ; nhu cầu B1 đối với trẻ 1-3 tuổi: 0.41 mg/ngày/trẻ; mẫu giáo 4-6 tuổi: 0.52mg/ngày/trẻ);.

+ Tuyên truyền với cha mẹ trẻ phối hợp thực hiện nuôi dưỡng trẻ theo Tháp dinh dưỡng hợp lý cho trẻ em 3-5 tuổi (giai đoạn 2016-2020) của Viện dinh dưỡng quốc gia.

          - Sử dụng tốt phần mềm quản lý nuôi dưỡng và cập nhập kịp thời.

- Bổ xung đồ dùng trang thiêt bị hiện đại cho các bếp ăn đủ điều kiện. Thực hiện nghiêm các điều kiện về an toàn thực phẩm theo quy định.

-Tăng cường sự giám sát của cha mẹ trẻ trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm. Nghiêm cấm vi phạm khẩu phần ăn của trẻ dưới mọi hình thức.

+ Phối hợp món ăn hợp lý, đảm bảo yêu cầu tối thiểu: Bữa chính có 5-7 loại thực phẩm. Nếu có thể bổ xung bữa chính có trên 10 loại thực phẩm, đa dạng các món ăn, cách chế biến phù hợp với trẻ.

- Tăng cường bổ xung rau xanh vào, bữa ăn trẻ, nhất là bữa ăn chiều. Quan tâm đến giờ giấc ăn bữa chiều của trẻ.

          - Quản lý bếp ăn chặt chẽ, đảm bảo đầy đủ hồ sơ sổ sách, cập nhập thông tin chính xác kịp thời.

     - Tổ chức nấu ăn ở 3 bếp khu Đồng Phúc, Trúc Động và Tam Cảnh, giao nhận thực phẩm tại khu Đồng Phúc. Các mặt hàng khi giao nhận phải niêm phong để vận chuyển đến khu lẻ. Đảm bảo thành phần khi giao nhận.

          - 100% bếp ăn thực hiện chế biến món ăn đúng quy trình, đúng thực đơn và đảm bảo các yêu cầu vệ sinh  an toàn thực phẩm, điều chỉnh các chất phù hợp với độ tuổi. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát hàng ngày. Sổ sách nhà bếp, kế toán đúng quy định sạch sẽ, chính xác, tài chính công khai hàng ngày rõ ràng.

          - Đảm bảo khẩu phần ăn cho trẻ (Giáo viên báo ăn chính xác có ký kết với sổ nhà bếp).

          - Đảm bảo thực phẩm sạch, thực hiện kí hợp đồng thực phẩm ngay từ đầu năm học giữa người mua và người bán, có chữ ký xác nhận của nhà trường, hợp đồng ghi rõ trách nhiệm của các bên có liên quan khi để xảy ra ngộ độc thực phẩm.

          - Thực hiện nghiêm túc việc lưu nghiệm thực phẩm chín của trẻ được lưu giữ sau 24h để vào tủ lạnh có niêm phong.

           - Giáo viên, nhân viên thực hiện nghiêm túc Quy chế nuôi dạy trẻ, thường xuyên quan tâm, động viên trẻ ăn hết xuất và rèn nề nếp ăn cho trẻ.

          - Phối hợp chặt chẽ với ban đại diện cha mẹ học sinh để làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục Bổ xung trang thiết bị chăm sóc nuôi dưỡng hiện đại.” Khuyến khích phụ huynh tham gia giám sát vào quá trình giao nhận thực phẩm hàng ngày. 

          - Tuyên truyền và tổ chức tốt chương trình đề án sữa học đường, cho trẻ uống sữa đảm bảo thời gian, theo dõi trẻ uống sữa hàng ngày. Trẻ bắt đầu uống sữa từ ngày 07/9/2020 đến hết ngay 31/12/2020; bảo quản và cấp phát sữa hàng ngày kịp thời đúng quy định.

4.3. Phát triển chương trình giáo dục nhà trường; Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non

100% nhóm lớp thực hiện chương trình GDMN;

* Thời gian thực hiện ch­ương trình:

- Thời gian thực hiện ch­ương trình: Nhà trẻ 34 tuần, mẫu giáo 35 tuần từ ngày 07/9/2020 các lớp cho trẻ làm quen với môi trường lớp và rèn nề nếp thói quen. Ngày 14/9/2020 bắt đầu thực hiện chương trình , hoàn thành chương trình vào ngày 24/5/2021, kết thúc chương trình vào ngày 31/5/2021..

Tổng số 20 nhóm lớp trong đó:

- 5 nhóm thực hiện chương trình : 24 - 36 tháng

- 5 lớp thực hiện chương trình : 3 - 4 tuổi

- 5 lớp thực hiện chương trình : 4 - 5 tuổi

- 5 lớp thực hiện chương trình : 5 - 6 tuổi

- Xây dựng phát triển Chương trình giáo dục nhà trường. Đổi mới tổ chức các hoạt động giáo dục “học thông qua trải nghiệm”, ứng dụng phương pháp giáo dục STEAM và Montessori trong các hoạt động: khám phá, làm quen với toán, tạo hình, hoạt động chơi góc, rèn luyện kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng sống.... Thay đổi tư duy tránh bảo thủ, áp đặt, nhằm phát huy sáng tạo, đổi mới của giáo viên, tạo hứng thú cho trẻ học tập chuẩn bị tâm thế vào lớp 1.

          - 100% giáo viên nắm được những nội dung Chương trình GDMN và thực hiện tốt Chương trình GDMN.

          - Giáo viên nghiêm túc thực hiện chương trình kế hoạch đã xây dựng.

          - 100% giáo viên nẵm vững chương trình, phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ và vận dụng linh hoạt sáng tạo, lựa chọn nội dung giáo dục phù hợp.

          - Các lớp thường xuyên tổ chức các hoạt động giao lưu tập thể, múa hát (dân vũ), trò chơi vận động, hoạt động lao động tự phục vụ, rèn kỹ năng sống cho trẻ đạt hiệu quả.

          - Các nhóm lớp tạo được môi trường cho trẻ hoạt động. Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, tạo các góc mở phong phú hơn cho trẻ hoạt động chú trọng việc dạy trẻ tạo sản phẩm sử dụng sản phẩm trong tổ chức các hoạt động giáo dục.

          - Các khu trong trường tiếp tục tạo khung cảnh sư phạm thân thiện sáng- xanh-sạch-đẹp- an toàn, tạo sân vườn, cây xanh bóng mát.

          - Giáo viên căn cứ vào mục tiêu yêu cầu cần đạt, lựa chọn nội dung phù hợp với trẻ .

          - 100% giáo viên biết sử dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, 80% giáo viên biết thiết kế các bài giảng điện tử, tổ chức hoạt động giáo dục ứng dụng công nghệ thông tin hiệu quả.

          - 100% nhóm lớp có đủ hồ sơ, sổ sách của cô và trẻ, nội dung đảm bảo kịp thời, đúng yêu cầu.

          - Bổ sung đồ dùng, đồ chơi, học liệu phục vụ cho cô và trẻ đạt 100% theo Thông tư số 01/TT-BGD&ĐT.

- Đánh giá sự tiến bộ của từng trẻ dựa trên mức độ đạt so với mục tiêu giáo dục năm học (thực hiện ở tất cả các độ tuổi từ nhà trẻ đến mẫu giáo 5 tuổi), sử dụng kết quả đánh giá để xây dựng kế hoạch giáo dục (KHGD), điều chỉnh KHGD và tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với khả năng, nhu cầu, sở thích, kinh nghiệm sống của trẻ và điều kiện thực tế.   

               * Nhóm  lớp xếp loại  : Xếp loại + tốt: 5/20 = 25%

                                                     + Khá : 15/20  = 75%  

* Học sinh: Tổng số trẻ đánh giá: 510 /510 = 100%;  98% trẻ đạt yêu cầu độ tuổi .

- Thực hiện giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật và chế độ chính sách cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật theo quy định.  

- Chủ động phương án dạy trẻ khi có dịch bệnh covid-19, đảm bảo phương pháp dạy phù hợp với trẻ ở từng độ tuổi.

          - Bồi dưỡng cho giáo viên các lớp thực hiện đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục lĩnh vực phát triển ngôn ngũ, thể chất cho trẻ mầm non theo hướng lồng ghép, tích hợp với các hoạt động  khác trong chương trình giáo dục mầm non.

          - Chỉ đạo giáo viên lập kế hoạch thực hiện chương trình GDMN và lồng ghép các chuyên đề. Giáo viên chủ động trong xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục; mục tiêu, nội dung giáo dục phát triển độ tuổi, không áp đặt, lựa chọn các nội dung phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý của độ tuổi, phù hợp với trường, lớp, điều kiện tự nhiên, các sự kiện của địa phương.

          - Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục toàn diện, tích hợp, lấy trẻ làm trung tâm; tăng cường hoạt động vui chơi tạo cơ hội để trẻ được trải nghiệm, khám phá; chú trọng giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với độ tuổi của trẻ, với yêu cầu của xã hội hiện đại và truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

          - Thực hiện tốt công tác giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật, chủ động linh hoạt về tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục cho trẻ khuyết tật.

          - Phát huy sáng tạo trong việc đổi mới phương pháp GDMN. Tăng cường trao đổi học tâp rút kinh nghiệm và hỗ trợ thực hiện chương trình GDMN cho đội ngũ cán bộ, giáo viên trong nhà trường.

          - Ban giám hiệu nhà trường phân công giáo viên theo đúng với năng lực, khả năng, hoàn cảnh và thành tích đạt được trong công tác.

          - Tổ chức bồi dưỡng cho cán bộ GV-NV học tập các văn bản liên quan đến chương trình GDMN, các đề án , các tiêu chí đánh giá giáo viên và chuẩn nghề nghiệp.

     - Phát huy vai trò của các đồng chí Đảng viên, giáo viên giỏi, giáo viên có thành tích, phân công công tác kiêm nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, khu trưởng, các lớp điểm của trường..

          - Tăng cường tham mưu để tổ chức cho cán bộ giáo viên học tập và bồi dưỡng kinh nghiệm chuyên môn tại trường  điểm của huyện, của thành phố.

          - Khuyến khích và tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên đi học tin học, tự bồi dưỡng trình độ tin học.

     - Tăng cường kiểm tra dự giờ, thăm lớp đột xuất, có báo trước đối với giáo viên trong trường mầm non để bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Mỗi tháng dự giờ đánh giá 2 hoạt động, cuối mỗi học kỳ, kiểm tra đánh giá toàn diện, đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp.

          -  Làm tốt công tác chỉ đạo điểm về chất lượng, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

     - Chỉ đạo, phát động 100% cán bộ giáo viên, nhân viên xây dựng kế hoạch hoạt động, đăng ký danh hiệu thi đua các cấp, các chỉ tiêu phấn đấu của cá nhân và của nhóm lớp.

     - Tổ chức tốt các đợt thi đua trong năm học, tổ chức giáo viên dự thi giáo viên dạy giỏi các cấp, động viên khen thưởng kịp thời. Đánh giá chất lượng cô và trẻ sát với thực tế.

4.4. Thực hiện chuyên đề;

* Xây dựng“Trường,  lớp mầm non hạnh phúc” tạo sự khác biệt khẳng định thương hiệu chất lượng GDMN của nhà trường, khẳng định năng lực trách nhiệm người đứng đầu.

        - Khẩu hiệu hành động: Chất lượng giáo dục là danh dự, uy tín của nhà trường.

 - Phương châm hành động: Giao tiếp tự tin, tư duy sáng tạo, hội nhập toàn cầu

- Làm tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn về cách xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm gắn với chủ đề“Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc”.

- Triển khai kế hoạch đến 100% Cán bộ giáo viên tiếp thu, đưa ra biện pháp thực hiện và kiểm tra đánh giá hàng tuần.

- Rà soát bổ sung cho CBQLGVNV bộ quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, nơi công cộng.

         - Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ em được phát triển tối đa năng lực bản thân.

         - Cung cấp sách tài liệu về kỹ năng, cách trang bị cho bản thân các giá trị sống, kỹ năng sống phù hợp với đạo đức, nhân cách nhà giáo.

cầu.

- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá “Trường lớp mầm non hạnh phúc” của nhà trường theo định hướng tiêu chí của PGD và phù hợp với điều kiện của nhà trường.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có phẩm chất đạo đức, chính trị tốt, đoàn kết, tâm huyết, gắn bó với nhà trường, hợp tác, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.Tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đi học nâng cao trình độ, bảo đảm đủ các chuẩn về chính trị và chuyên môn theo quy định mới.

  - Tăng cường các điều kiện để nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và thực hiện chương trình giáo dục mầm non; tăng cường hoạt động vui chơi và các hoạt động trải nghiệm, khám phá của trẻ.Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực, lấy trẻ làm trung tâm tổ chức các hoạt động giao lưu, ngoại khoá, trải nghiệm sáng tạo có hiệu quả

- Xây dựng hệ thống thông tin nội bộ, nâng cấp hệ thống đường truyền Internet, mạng Lan, xây dựng quy chế sử dụng thư điện tử, website; hệ thống thông tin truyền thông trong nhà trường.

- 100% nhóm lớp tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” gắn với chủ đề“Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc” đáp ứng 6 nội dung trong tiêu chí môi trường giáo dục do BGD/ĐT ban hành và các tiêu chí về“Xây dựng trường, lớp mầm non hạnh phúc”; Tiếp tục thiết kế khung cảnh sư phạm thân thiện, sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn.

- 100% phòng học, khu vui chơi học tập: Đảm bảo các điều kiện theo quy định và có kỹ năng tạo môi trường phát huy tính tích cực và gây hứng thú cho trẻ.

- 100% nhóm lớp sử dụng tông màu sắc nhã nhặn nổi được nội dung chơi và đồ dùng dụng cụ trong góc chơi.

- 100% trẻ được giáo dục, rèn luyện phát triển toàn diện, hình thành kỹ năng giao tiếp, kỹ năng tự phục vụ, kỹ năng sống tốt.

       - 100% nhóm lớp có nhà vệ sinh thân thiện: Thông thoáng, khô, sạch, đủ thiết bị phục vụ, sắp xếp khoa học, có cây xanh, âm nhạc.

- Cán bộ giáo viên, nhân viên được làm việc, học tập trong môi trường ấm áp, thân thiện đoàn kết; mọi thành viên trong trường học, lớp học được yêu thương, tôn trọng, thấu hiểu.

- 100% CBQLGVNV thực hiện tốt quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, nơi công cộng.

         - 100% Cán bộ, giáo viên, nhân viên, trẻ em được phát triển tối đa năng lực, không ai bị bỏ lại, tất cả cùng thay đổi và tiến bộ.

       - 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên biết tự chăm sóc sức khoẻ tâm lý và thể chất, tự trang bị cho bản thân các giá trị sống, kỹ năng sống phù hợp với đạo đức, nhân cách nhà giáo trong môi trường giáo dục.

          4.5. Xây dựng chỉ đạo điểm  về: “nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện”

          - Xây dựng hệ thống điểm, xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên môn.

          - Rà soát lại CSVC, đồ dùng đồ chơi trang thiết bị ở mỗi nhóm, lớp để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm thêm đồ dùng, đồ chơi trang thiết bị giáo dục tối thiểu theo thông tư 01/2015 của Bộ GD&ĐT. Ưu tiên đầu tư CSVC, đồ dùng, đồ chơi, giáo viên có năng lực và trách nhiệm cao cho các lớp điểm.

          Tăng cường lồng nghép tích hợp giáo dục vào các hoạt động vui chơi và các hoạt động giáo dục khác cho trẻ trong trường mầm non. duy trì các trò chơi có luật, các trò chơi dân gian phù hợp với độ tuổi của trẻ.

          - Yêu cầu giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi sáng tạo bằng nguyên liệu tự nhiên.

          - Làm tốt công tác tuyên truyền qua hệ thống biểu bảng di động, qua các hội thi của cháu, qua các hoạt động tổ chức ngày hội, ngày lễ.

          - Chọn và bồi dưỡng học sinh tham gia các hội thi, ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất cho lớp điểm, các hội thi cháu, thi cô các cấp.

          - Làm  tốt công tác thi đua, khen thưởng trong năm học.

 4.6. Tổ chức hoạt động ngoại khóa

  - Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tổ chức ngày hội, ngày lễ, hoạt động giao lưu, thăm quan các di tích lịch sử trong địa bàn xã lồng ghép vào kế hoạch năm, tháng, tuần của nhà trường và từng nhóm lớp.

Nhà trường tổ chức cho trẻ 3,4,5 tuổi Làm quen với tiếng anh, học trên tinh thần tự nguyện của phụ huynh học sinh, không ép buộc. Lựa chọn trung tâm đảm bảo chất lượng để hợp tác. Thường xuyên theo dõi kiểm tra đánh giá chất lượng chương trình ngoại khóa, rút kinh nghiệm cho những năm tiếp theo.

         - 100% nhóm lớp tham gia các hoạt động ngoại khóa: Giao lưu, ngày hội, ngày lễ theo mục tiêu chương trình độ tuổi.

          Như tết trung thu, Mùa giáng sinh trẻ được phụ huynh và các cấp quan tâm tặng quà.

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông, xã hội hóa và hội nhập quốc tế

5.1. Tăng cường công tác truyền thông về giáo dục mầm non.

- Tuyên truyền để phụ huynh thường xuyên cập nhập zalo nhóm, website của trường để nắm bắt trao đổi thông tin.

          -Thường xuyên bồi dưỡng cho cán bộ, giáo viên về nhận thức, kỹ năng tuyên truyền, phối hợp với các bậc cha mẹ và cộng đồng. Nâng cao chất lượng các góc tuyên truyền tại nhóm, lớp, đảm bảo phong phú về nội dung, đẹp về hình thức, phù hợp với nhận thức của các bậc cha mẹ phù hợp với nhiệm vụ của ngành học và điều kiện thực tế ở trường , lớp. Tăng cường kiểm tra đánh giá về thực hiện các nội dung, hình thức tuyên truyền ở các lớp và đưa vào tiêu chí thi đua.

- Xây dựng trang website của trường mầm non Đồng Trúc. Các lớp, giáo viên có trách nhiệm hàng tháng gửi hình ảnh, mô hình, cá nhân cần biểu dương, nhân rộng về trường, tổ Mầm non phòng GD&ĐT để tuyên truyền.

- Phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ, phát hiện sớm, can thiệp sớm, quan tâm hòa nhập trẻ khuyết tật cho các cha mẹ trẻ và cộng đồng bằng nhiều hình thức hiệu quả và lan tỏa trong cộng đồng.

 

5.2. Công tác xã hội hóa và hội nhập quốc tế

- Đẩy mạnh công tác truyền thông chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt “Kế hoạch phát triển GDMN xã Đồng Trúc đến năm 2025”.

- Tiếp tục huy động, tạo điều kiện để các tổ chức, các nhân đầu tư nguồn lực phát triển GDMN; Chú trọng phát triển trường lớp mầm non để đáp ứng nhu cầu tới trường của trẻ.

- Nhà trường tích cực nghiên cứu, áp dụng mô hình, phương pháp giáo dục tiên tiến vào GDMN trong nhà trường và đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non giữa nhà trường với các trường chất lượng cao, trường điểm của huyện, thành phố; tăng cường các hoạt động giao lưu, học tập kinh nghiệm.

- Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; phối hợp huy động và sử dụng nguồn lực phát triển nhà trường.

           6. Một số hoạt động khác

          * Chỉ đạo và thực hiện tốt các đợt phát động thi đua trong năm học:

       Nhà trường phối hợp với công đoàn xây dựng tiêu chí thi đua từng tháng, quý, năm... đảm bảo công bằng, khen thưởng kịp thời và rút kinh nghiệm sau mỗi đợt thi đua.

+ Đợt I (Đầu năm đến kết thúc học kỳ I)

+ Đợt II (từ bắt đầu học kỳ II đến kết thúc năm học)

- Tổ chức hội thi đồ dùng sáng tạo và thiết kế bài giảng Elneing

+ Tổng số có 40 giáo viên dự thi đồ dùng đồ chơi sáng tạo:

               Xếp loại A: 33/40 = 82,5%

               Xếp loại B: 7/40 = 17,5% 

+ Thi thiết kế bài giảng Elneing có 29 giáo viên dự thi

               Xếp loại tốt: 6/ 29 = 20%

               Xếp loại khá : 23/23 = 80%

- Hội thi giáo viên dạy giỏi và nhân viên nuôi dưỡng giỏi cấp trường.

+ Tổng số giáo viên dự thi: 40

 Số giáo viên xếp loại giỏi: 31/40 = 77.5%

 Số giáo viên xếp loại khá: 09/40 = 22.5%

+ Tổng số nhân viên dự thi: 12

Số nhân viên xếp loại giỏi: 12/12 = 100%

          Căn cứ vào kết quả chấm thi, ban giám khảo hội thi đã chọn được các giáo viên và nhân viên đạt giải : 5 giải nhất, 5 giải nhì, 5 giải ba, 7 giải khuyến khích.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các cuộc vận động và các phong trào thi đua.

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký các danh hiệu thi đua và sáng kiến kinh nghiệm từ cấp trường trở lên.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch các hội thi trong năm rõ ràng cụ thể đến từng đồng chí CB-GV-NV. Theo dõi và chỉ đạo sát các hội thi.

- Đánh giá xếp loại qua mỗi đợt phát động thi đua

- Có phần thưởng động viên các cá nhân có thành        tích trong hội thi.

Phần II. Đánh giá chung:

* Ưu điểm

- Nhà trường triển khai đầy đủ hệ thống văn bản của cấp trên đến 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên trong toàn trường,

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các cuộc vận đông  và phong trào thi đua. kết quả sơ kết đợt 1, 100% CBGVNV xếp loại khá, tốt  không có giáo viên, nhân viên xếp loại đạt yêu cầu. Không có CB-GV-NV vi phạm quy chế  chuyên môn, vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Huy động trẻ ra lớp đủ chỉ tiêu, huy động  100% trẻ ăn bán trú tại lớp, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ,

 - Phân công giáo viên, nhân viên phù hợp với năng lực sở trường công tác.

- Nhà trường chỉ đạo thực hiện tốt công tác phổ cập cho trẻ 5 tuổi, điều tra và huy động 100% trẻ 5 tuổi đến trường. Bố trí đủ 2 giáo viên /lớp, 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn có năng lực sư phạm dạy lớp 5 tuổi. Đạt phổ cập năm 2019.

 

- Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng chuyên môn, bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống dịch bệnh nhất là dịch Covid -19.

- Kênh suy DD, thấp còi giảm so với đầu năm 2%.

- Đã bổ xung và thay thế toàn bộ thuốc thông thường cho y tế

- Thực hiện kịp thời về chế độ chính sách đối với giáo viên, nhân viên.

- Ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ.Thực hiện tốt công tác tham mưu và công tác xã hội hoá giáo dục.

          * Hạn chế.

- Trang thiết bị đồ dùng theo thông tư 01 còn thiếu, công nghệ thông tin còn chưa đủ để đáp ứng nhu cầu học tập theo tình hình hiện nay.

-Một số giáo viên kinh nghiệm CSGD trẻ còn hạn chế

- Số nhân viên ký hợp đồng  ngắn hạn chưa yên tâm công tác, đời sống nhân viên còn gặp nhiều khó khăn.

          Một số giáo viên nhân viên, kỹ năng sử dụng công thông tin còn hạn chế, vận dụng phương pháp còn lúng túng, việc nắm bắt và thực hiện chương trình giáo dục trẻ chưa linh hoạt. Rèn kỹ năng tự phục vụ cho trẻ chưa thường xuyên.

          Chưa áp dụng được phần mềm giáo dục vào giảng dạy

          Các bài tuyên truyền trên còn hạn chế nội dung chưa phong phú, số lượng bài ít.

            Phần III :PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ HỌC KỲ II

          1.Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của ngành, cấp trên về giáo dục mầm non.

          Các văn bản sẽ được gửi trực tiếp vào địa chỉ Gmail của từng đồng chí để đảm bảo về tiến độ thực hiện.

          Thực hiện nghiêm túc việc điểm danh trẻ trên entviet, các phần mềm chỉ đạo.

          2. Số lượng

          Phấn đấu nâng cao tỷ lệ chuyên cần các độ tuổi, đặc biệt là trẻ 5 tuổi.

          3. Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng, đảm bảo an toàn tuyệt đối .

          Tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch Covid-19, không chủ quan, không để dịch bệnh lây lan.

          -Làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, thường xuyên kiểm tra đôn đốc giáo viên nhân viên thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ, nhất là trong dịp nghỉ lễ, nghỉ tết nguyên đán 2021.

          - Đảm bảo công tác an toàn, an ninh trường học, phối kết hợp với các lực lượng an ninh, công an xã, bảo vệ nhà trường, để đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

          Thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chăm sóc nuôi dưỡng. Đảm bảo chất lượng bữa ăn, thực đơn phong phú, tỷ lệ các chất cân đối, đảm bảo an toàn thực phẩm. Đảm bảo tỷ lệ các chất trong điều kiện thực phẩm tăng giá. Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất, tinh thần, tuyền truyền phòng tránh dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho trẻ.

          Thường xuyên rà soát các yếu tố gây mất an toàn cho trẻ để bổ xung chỉnh sửa kịp thời.

          4. Nâng cao chất lượng giáo dục

          Thực hiện nghiêm túc chương trình độ tuổi theo đúng kế hoạch đã xây.

          Triển khai áp dụng phần mềm Giáo dục ở các khối lớp trong tháng 2/2021.

          Quan tâm đề án nâng cao chất lượng giáo dục mầm non và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi,. tốt công tác tuyên truyền nhận thức về cách nuôi dạy trẻ thành công cho các bậc phụ huynh.

          Tiếp tục thực hiện công tác bồi dưỡng thường xuyên và bồi dưỡng chuyên môn cho đội ngũ CBGVNV.

          Tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, Thực hiện nghiêm túc công tác bồi dưỡng đạt hiệu quả, chế độ thông tin báo cáo, giao ban kịp thời với các đoàn thể, các tổ chuyên môn, để có những giải pháp phù hợp, khắc phục những hạn chế.

          Động viên kịp thời CBGVNV cả về vật chất và tinh thần, khích lệ CBGVNV hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

          Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa “Vui hội hoa xuân 2021” đảm bảo thiết thực hiệu quả.

          Xây dựng kế hoạch và Tổ chức hội thi bé khéo tay cấp trường năm học 2020 2021.

          5. Cơ sở vật chất

          Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo để cải tạo nhà văn hóa khu Đồng Phúc thành khu hành chính, chống thấm, chống dột ở khu Trúc Động. Tiếp tục bổ xung đồ dùng trang thiết bị chăm sóc giáo dục trẻ.

          Bổ sung hệ thống biểu bảng tuyên truyền, đồ dùng đồ chơi theo thông tư 01 cho các lớp.

           6. chỉ đạo thực hiện tốt các hội thi và Phấn đấu danh hiệu thi đua

           Thi bé khéo tay cấp trường.

          Tập thể trường: Tập thể trường tiên tiến xuất sắc cấp huyện.

                    Chiến sỹ thi đua: 3 đ/c

                          Lao động tiên tiến cấp huyện: 20

                          Lao động tiên tiến cấp trường: 17

          Chi bộ: Đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc

          Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc

          Chi đoàn: Vững mạnh xuất sắc

           Trên đây là báo cáo kết quả học kỳ I và phương hướng học kỳ II năm học 2020 -2021 của Trường Mầm non Đồng Trúc. Rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của phòng Giáo dục Đào tạo huyện Thạch Thất để nhà trường thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao hơn trong học kỳ II./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GD&ĐT;

- Lưu VT; .

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Đỗ Thị Quế

 

 

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Đang chờ cập nhật
Nội dung đang được cập nhật.
Nội dung đang được cập nhật.